Hidraulika - Niskotlačne cijevi

NIskotlačne metalne cijevi

niskotlačne metalne cijevi

Metalne fleksibilne cijevi se po svojoj građi i načinu proizvodnje razlikuju od ostalih do sada opisanih vrsta fleksibilnih cijevi. Umjesto unutarnjeg sloja, ojačanja i vanjskog sloja imaju uprešane metalne limove ili međusobno "petljane" metalne trake, odnosno mogu biti proizvedene od inox lima poput korugiranog teflona i opletene sa inox mrežom.

  • Više informacija...

Priključci na niskotlačne čelične pocinčane cijevi se obično uvrću, a na visokotlačne inox cijevi se vare. Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne gumene cijevi za slijedeće medije: topli zrak, prehranu, naftu i derivate, kemikalije.

Teflonske opletene cijevi

niskotlačne teflonske cijevi

Koriste se kada se osnovnim karakteristikama ovih cijevi kao što su otpornost na temperaturu (do 260 °C) i kemikalije želi pridodati i mogućnost zaštite cijevi, kao i korištenja visokotlačnih medija. Pritom vanjski oplet od tekstilne mreže omogućava samo zaštitu pri radu sa medijima pod visokom temperaturom, dok oplet od inox mreže osigurava i visoki tlak i zaštitu cijevi od vanjskih utjecaja.

  • Više informacija...

Koriste se visokotlačni priključci koji se montiraju na taj način da im se nogice uvlače u cijevi, a zatim prešaju pomoću posebnih visokotlačnih čahura sa visokotlačnim prešama.
Ovisno o visini tlaka postoje slijedeće teflonske opletene cijevi: niskotlačne teflonske cijevi s tekstilnim opletom; visokotlačne tehlonske cijevi s inox opletom.

teflonske opletene cijevi s tekstilnim opletom

PTFE TEXTIL - glatke teflonske cijevi sa tekstilnim opletom za tlak vodene pare - koriste se za parna glačala

Niskotlačne kompozitne cijevi

niskotlačne kompozitne cijevi

Ova se vrsta cijevi koristi prvenstveno kod pretovara sa i na brodove, auto i željezničke cisterne i to onda kada se postavljaju visoki zahtjevi što se tiče agresivnosti medija i lakoće rukovanja. Kako unutarnji tako i vanjski sloj se sastoje od nekoliko folija, koje prolaze naizmjenično između vanjske i unutarnje spirale.

  • Više informacija...

Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne kompozitne cijevi za: plinove; abrazive; prehranu; naftu i derivate; kemikalije.

Niskotlačne kompozitne cijevi za plinove

CRYOTEC - cijevi od teflonskih (unutarnji sloj) i hipalonskih folija (vanjski sloj) ojačane sa unutarnjom i vanjskom inox spiralom za usis i tlak plinova u tekućem stanju (tekući naftni plin) i plinova za zamrzavanje (kriogen).

Niskotlačne kompozitne cijevi za abrazive

ABRATEC - cijevi od poliuretanskih (unutarnji sloj) i PVC folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom inox i vanjskom čeličnom spiralom za usis i tlak šljunka, pijeska, šećera, brašna, žitarica.

Niskotlačne kompozitne cijevi za prehranu

ABRATEC - cijevi od polietilenskih (unutarnji sloj) i poliesterskih folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom i vanjskom inox spiralom za usis i tlak prehrambenih tekućina (alkoholna pića, pivo, mlijeko, ulje) i granulata (šećer, brašno, žitarice).

Niskotlačne kompozitne cijevi za naftu i derivate

LD - cijevi od polipropilenskih (unutarnji sloj) i PVC folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom i vanjskom spiralom od čelika ili aluminija za usis i tlak (10 bara) nafte i naftnih derivata koji sadrže i do 100% aromata.
OIL - cijevi od polipropilenskih i polietilenskih (unutarnji sloj) i PVC folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom i vanjskom čeličnom spiralom za usis i tlak (15 bara) nafte i naftnih derivata koji sadrže i do 100% aromata.
OIL MARINE - cijevi od polipropilenskih i polietilenskih (unutarnji sloj) i PVC folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom i vanjskom spiralom od čelika ili inoxa za usis i tlak (15 bara) nafte i naftnih derivata koji sadrže i do 100% aromata - koriste se naročito za pretovar sa i na brodove.

Niskotlačne kompozitne cijevi za kemikalije

CHEM - cijevi od polipropilenskih i polietilenskih (unutarnji sloj) i PVC folija (vanjski sloj) ojačane s unutarnjom spiralom od čelika obloženog slojem polipropilena i vanjskom inox spiralom za usis i tlak kemikalija - koriste se naročito za pretovar sa i na brodove

niskotlačne plastične cijevi

niskotlačne plastične cijevi

Ova se vrsta cijevi koristi kada se ne postavljaju veći zahtjevi što se tiče radnog tlaka, temperature i agresivnosti medija, te okolnih uvjeta. Radi toga u većini slučajeva nema odvojenog vanjskog i unutarnjeg sloja, već je ojačanje (kada ga ima) umetnuto u zajednički sloj koji treba prvenstveno odgovarati traženom mediju.
Materijali od kojeg se izrađuju ove cijevi su PA (poliamid), PE (polietilen), PU (poliuretan), PTFE (teflon) i PVC (poliviniklorid), a kao ojačanja se koriste poliesterska mreža ili spirala od PVC-a ili čelika.

  • Više informacija...

Kod PA, PE, PU i PTFE fleksibilnih cijevi je bitan vanjski promjer pošto priključci za njih nemaju nogice pa se sami montiraju izvana, dok je kod PVC i termoplastičnih fleksibilnih cijevi bitan unutarnji promjer s obzirom da se kod njih nogice priključaka uvlače u cijevi i pričvršćuju pomoću obujmica, stezaljki, BAND-IT traka, čeljusti ili niskotlačnih čahura koje se prešaju.
Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne plastične cijevi za slijedeće medije: zrak; ventilaciju; abrazive; vodu, fekalije; prehranu; naftu i derivate, hidrauliku; kemikalije; zaštitu kablova i fleksibilnih cijevi.

niskotlačne plastične cijevi za zrak

PE - polietilenske cijevi koriste se za manje zahtjevne pneumatske instalacije.
RILSAN PA11 - poliamidne cijevi uobičajeno se koriste za pneumatske instalacije.
SPIRALI PA11 - spiralne poliamidne cijevi koriste se za pneumatske alate.
PU ELASTOLAN - poliuretanske cijevi koriste se kada se traže mekše i savitljivije cijevi za pneumatske instalacije.
STONE HOSE - cijevi sa unutarnjim slojem od mješavine PVC-a i gume, ojačanjem od 2 sloja poliesterske mreže i vanjskim slojem od mješavine PVC-a i PU-a su naročito pogodne za komprimirani zrak pri otežanim uvjetima rada (kamenolomi).

niskotlačne plastične cijevi za abrazive

BETONCINO - poliuretanske cijevi ojačane poliesterskom mrežom tlak (40 bara) žbuke i drugih izolirajućih građevinskih materijala.
URANO PU - cijevi sa unutarnjim slojem od poliuretana, vanjskim slojem od PVC-a i spiralom od tvrdog PVC-a za usis i tlak šljunka, pijeska te ostataka od pjeskarenja.

niskotlačne plastične cijevi za ventilaciju

EOLO TR - cijevi od negorivog plastificiranog platna ojačane čeličnom spiralom za usis dimova i plinova (120 °C) – koriste se samo kada nisu postavljeni zahtjevniji uvjeti.
SUPERFLEX CALOR - cijevi od alcryna ojačane čeličnom spiralom za usis para, dimova i plinova (120 °C) – koriste se kod zahtjevnijih uvjeta.
DETROIT - cijevi od termoplastične gume ojačane najlonskom spiralom za usis toplih dimova (150 °C) - koriste se za odvod vrućih ispušnih plinova motornih vozila.
EOLO - cijevi od plastificiranog PVC-a ojačane spiralom od tvrdog PVC-a koriste se za usis piljevine, otpiljaka.
VULCANO PU - cijevi od plastificiranog PU ojačane spiralom od pocinčanog čelika koriste se za usis piljevine, otpiljaka./p>

niskotlačne plastične cijevi za fekalije

ARIANNA 20–40-80 - PVC cijevi ojačane poliesterskom mrežom za tlak (20 bara, 40 bara ili 80 bara) vode i sredstava za zaštitu bilja.
APOLLO - PVC cijevi ojačane tvrdom PVC spiralom za usis i tlak vode i fekalija.

niskotlačne plastične cijevi za naftu i derivate

MARTE - PVC cijevi plave boje ojačane PVC spiralom plave boje za usis i tlak nafte i naftnih derivata.
MERCURIO - plosnate plastificirane PVC cijevi ojačane poliesterskom mrežom za tlak vode – koriste se naročito za irigaciju.

niskotlačne plastične cijevi za kemikalije

ARIANNA PU - poliuretanske cijevi plave boje ojačane poliesterskom mrežom za tlak boja, lakova, zraka.
PLUTONE PK - termoplastične cijevi ojačane poliesterskom mrežom i čeličnom spiralom usis i tlak kemikalija .

niskotlacne plastične cijevi za zaštitu kablova, fleksibilnih cijevi

VINILFLEX - PVC cijevi plave boje ojačane PVC spiralom za zaštitu električnih kablova i plinskih instalacija.
SPIRALINA - spirala od tvrdog PVC-a za mehaničku zaštitu svih vrsta fleksibilnih cijevi.
PTFE P - teflonske cijevi bijele boje za tlak kemikalija, boja, lakova, zraka.

niskotlačne gumene cijevi

niskotlačne gumene cijevi

Ova se vrsta cijevi koristi kada se ne postavljaju veći zahtjevi što se tiče radnog tlaka medija, a temperatura i agresivnost medija i/ili okolni uvjeti ne omogućavaju upotrebu jeftinijih niskotlačnih plastičnih cijevi.
Proizvode se na dva načina:

  • serijski se postupkom ekstrudiranja ("long-length") proizvode cijevi za zrak, kisik, acetilen, butan, gradski plin, vodu, benzinske pumpe. Nažalost na ovaj je način moguće proizvoditi cijevi samo do zaključno sa unutarnjim promjerom od 25 mm.
  • sve se ostale ove cijevi proizvode na trnovima. Pri tome unutarnji promjer cijevi definira promjer trna, a dužinu koluta cijevi dužina trna. Obzirom da se ove cijevi proizvode gotovo isključivo po narudžbi, mogu se prilikom naručivanja postavljati posebni zahtjevi (npr. da cijevi sa spiralom imaju radi veće savitljivosti valoviti vanjski sloj, s tim da onda radi omogućavanja montaže priključaka krajevi cijevi u određenoj dužini budu glatki).
  • Više informacija...

Obzirom da se ojačanje cijevi ugrađuje između unutarnjeg i vanjskog gumenog sloja, potrebno je zaštititi samo njegove krajeve od utjecaja agresivnih kemikalija ili korozije.
Priključci i načini montaže koji se koriste kod niskotlačnih PVC i termoplastičnih fleksibilnih cijevi mogu se koristiti i kod niskotlačnih gumenih cijevi. Za ove cijevi postoje međutim i posebni priključci za namjene za koje se niskotlačne plastične cijevi ne mogu koristiti, kao i specifični načini montaže (vulkanizacija priključaka tokom same proizvodnje cijevi).
Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne gumene cijevi za sljedeće medije: zrak, plinove; ventilaciju; abrazive; vodu, fekalije; toplu vodu i vodenu paru; prehranu; naftu i derivate, hidrauliku, kemikalije; zaštitu kablova.

niskotlačne gumene cijevi za prehranu

CRISTALLO - prozirne PVC cijevi za protok voćnih sokova, mlijeka, vina, pitke vode.ARIANNA TA - prozirne PVC cijevi ojačane poliesterskom mrežom za tlak voćnih sokova, mlijeka, vina, pitke vode.
FLORIDA - prozirne PVC cijevi ojačane PVC spiralom bijele ili žute boje za usis i tlak mlijeka, vina, voćnih sokova, pitke vode.
NEVADA - prozirne PVC cijevi ojačane PVC spiralom crvene boje za usis i tlak vina.
PLUTONE - prozirne PVC cijevi ojačane čeličnom spiralom za usis i tlak mlijeka, vina, voćnih sokova, pitke i morske vode - koriste se i svugdje gdje je potreban jaki usis.
EOLO PU - prozirne poliuretanske cijevi ojačane PVC spiralom za usis brašna, šećera, žitarica i drugih prehrambenih granulata - koriste se i u drvnoj industriji za usis otpiljaka

niskotlačne gumene cijevi za zrak, plinove

AERGEN - gumene (SBR) "long legth" cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (20 bara) zraka, vode.
MULTIPURPOSE - gumene (termoplastične) "long length" cijevi crvene boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (20 bara) zraka, vode.
FRENI - gumene (SBR/CR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak zraka - koriste se za zračne kočnice (standard DIN 74310).
AERDEL - gumene (SBR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10, 20, 25 bara) zraka, vode.
AERTEX - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak toplog zraka (180 °C) - koriste se naročito za kompresore kamiona cisterni za transport cementa, granulata, žitarica.
WELBLUE - gumene cijevi plave boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (20 bara) kisika.
WELBLUE - gumene cijevi crvene boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (20 bara) acetilena.
WELTWIN - udvojene gumene cijevi plave i crvene boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (20 bara) kisika i acetilena.

niskotlačne gumene cijevi za ventilaciju

ASPIFRO - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis inertnih plinova i industrijske prašine - koriste se naročito u brodogradnji za usis plinova od zavarivanja.
ECOSTAR - cijevi od gumiranog platna ojačane poliamidnom spiralom za usis toplih dimova (150 °C) - koriste se odvod vrućih ispušnih plinova motornih vozila.
SILTOP - cijevi od silikoniziranih staklenih vlakana sa ugrađenom čeličnom spiralom ojačane izvana konopom od staklenih vlakana za usis vrućeg zraka i dimova (300 °C).

niskotlačne gumene cijevi za abrazive

ABRACEM - gumene (NR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak cementa, šljunka, stočne hrane - koriste se naročito za pretovar auto cistarni i silosa.
ABRASAND - gumene (NR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak silicijskog pijeska, metalnih granulata - koriste se naročito za pjeskarenje.
ABRAPLUS - gumene (NR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak žbuke i drugih izolirajućih građevinskih materijala.
STEELCONCRETE - gumene cijevi ojačane čeličnom mrežom za tlak betona i drugih građevinskih materijala.
ABRASPIR - gumene (NR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak cemnta, šljunka i drugih abrazivnih materijala.

niskotlačne gumene cijevi za vodu, fekalije

AQUAGEN - gumene (SBR) "long legth" cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) vode, zraka.
AQUAFLAT - gumene (SBR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) vode - zbog tanke stjenke su pogodne za namatanje na kolut.
AQUADEL - gumene (SBR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) vode.
AQUASPIR - gumene (SBR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak vode i fekalija.
AQUACORR - gumene (SBR) valovite cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak vode i fekalija.
HYGIENIC - gumene (IIR) cijevi bijele boje ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak fekalija - koriste se na instalacijama čamaca i brodova.

niskotlačne gumene cijevi za toplu vodu i vodenu paru

CALORAD - gumene (SBR) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (3 bara) tople vode (100 °C) i sredstava protiv zamrzavanja - koriste se za automobilske hladnjake.
MARINEFLEX - gumene (SBR) valovite cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak tople vode (110 °C) - koriste se za rashladnu vodu brodskih motora (certifikat R.I.Na.).
CALORFLEX - gumene (EPDM) "izbrazdane" cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak tople vode (120 °C) - koriste se za rashladnu vodu brodskih motora.
HOT WASHDOWN - gumene (EPDM) cijevi plave boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) tople vode (100 °C) - koriste se narocito za pranje pogona u prehrambenoj industriji.
CALORCORD - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) tople vode pomiješane sa parom (120 °C).
CALORGLAS - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom sa opletom od staklenih vlakana za tlak (10 bara) tople vode (120 °C) i zaštitu kablova - oplet štiti od vanjskih temperatura do 500 °C.
CALORSTEAM - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (7 bara) vodene pare (170 °C).
CALORMASTER - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (17 bara) vodene pare (230 °C).
SILCORD - silikonske cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (3 bara) tople vode, vrućeg zraka, razrijeđenih anorgnskih kiselina (200 °C).

niskotlačne gumene cijevi za prehranu

AGRAFARM - gumene cijevi crvene boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) vina, piva.
AGRARED - gumene cijevi crvene boje ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) vina, piva.
AGRAMIL - gumene cijevi plave boje ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) mlijeka, jestivog ulja.
AGRABLU - gumene cijevi plave boje ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom mrežom za usis i tlak (10 bara) mlijeka, jestivog ulja.
AGRADEL - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak brašna, šećera, žitarica i drugih prehrambenih granulata.
AGRASPIR - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak brašna, šećera, žitarica i drugih prehrambenih granulata

niskotlačne gumene cijevi za naftu i derivate, hidrauliku

FUEL ECO - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) nafte i benzina.
CARBOIL PD - gumene cijevi crne, zelene ili crvene boje ojačane tekstilnom mrežom i bakrenom pletenicom za tlak (18 bara) nafte, eco ili super benzina - koriste se na benzinskim postajama.
PETROCORD - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i bakrenom pletenicom za tlak (10 bara) nafte i benzina.
OIL GREC - gumene izbrazdane (radi savitljivosti) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (5 bara) nafte i benzina.
PETROSPIR - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom, čeličnom spiralom i bakrenom pletenicom za usis i tlak (10 bara) nafte i benzina.
R4 - gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom prema standardu SAE 100R4 za usis i tlak hidrauličnog ulja, maziva i nafte.
ASPHAFLEX- gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) vrelog asfalta (bitumena).

niskotlačne gumene cijevi za kemikalije

CHEM - EPDM - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM – EPDM/SPL - gumene (EPDM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM - EPM - gumene (EPM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM – EPM/SPL - gumene (EPM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM – PEX/SPL - gumene (PEX) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM - UPE - gumene (UPE) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) kemikalija.CHEM – UPE/SPL - gumene (UPE) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (16 bara) kemikalija.
CHEM - FPM - gumene (FPM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom za tlak (10 bara) kemikalija.
CHEM – FPM/SPL - gumene (FPM) cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za usis i tlak (10 bara) kemikalija.
Napomena: primjena pojedinih cijevi za određene vrste kemikalija je ovisna o gore navedenim materijalima unutarnjih slojeva cijevi.

niskotlačne gumene
opletene cijevi

niskotlačne gumene opletene cijevi

Obzirom da se koriste u slučajevima kada je najbitnija vanjska zaštita, a ne postavljaju se neki posebni uvjeti što se tiče tlakova, temperatura i agresivnosti medija, koriste se jeftinije gumene cijevi bez ojačanja i to proizvedene uglavnom metodom izvlačenja ("long-length"). Potreban tlak osigurava vanjski oplet od tekstilne, inox, aluminijske ili pocinčane čelične mreže, koji inače služi za zaštitu od vanjskih utjecaja.
Koriste se niskotlačni priključci koji se montiraju na taj način da im se nogice uvlače u cijevi, a zatim prešaju pomoću niskotlačnih čahura. Za to se koriste niskotlačne preše (do cijevi unutarnjeg promjera 13 mm), odnosno visokotlačne preše (za cijevi većih unutarnjih promjera).

  • Više informacija...

Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne gumene opletene cijevi za slijedeće medije: zrak, plinove; vodu; toplu vodu; naftu i derivate, hidrauliku.

niskotlačne gumene opletene cijevi za zrak, plinove

TA - gumene (NBR) "long legth" cijevi s opletom od pocinčanog čelika označenog plavom i crnom prugom za tlak zraka.
GC - gumene (termoplastične) cijevi s opletom od aluminija označenog žutim prugama za tlak gradskog plina, propana, butana.

niskotlačne gumene opletene cijevi za vodu

AF - gumene (EPDM) "long legth" cijevi s opletom od pocinčanog čelika označenog plavim prugama za tlak vode vode - koriste se za kotlovska postrojenja.

niskotlačne gumene opletene cijevi za toplu vodu

BX - gumene (EPDM) "long legth" atoksične cijevi s opletom od nehrđajućeg čelika za tlak tople vode (100 °C) - koriste se za sanitarije.
LS - gumene (EPDM) "long legth" atoksične cijevi s opletom od aluminija čelika za tlak tople vode (100 °C) - koriste se za sanitarije.
AC - gumene (EPDM) "long legth" cijevi s opletom od pocinčanog čelika označenog crvenim prugama za tlak vode - koriste se za kotlovska postrojenja.

niskotlačne gumene opletene cijevi za naftu i derivate, hidrauliku

BR - gumene (NBR) "long legth" cijevi s opletom od pocinčanog čelika označenog crvenom i crnom prugom za tlak nafte.
BT - gumene (NBR) "long legth" cijevi s tekstilnim opletom za tlak nafte.
BS - gumene (NBR) "long legth" cijevi s tekstilnim opletom za tlak benzina
TA - gumene (NBR) "long legth" cijevi s opletom od pocinčanog čelika označenog plavom i crnom prugom za tlak nafte, hidrauličnog ulj