Hidraulika - Visokotlačne cijevi

Visokotlačne metalne cijevi

visokotlačne metalne cijevi

Metalne fleksibilne cijevi se po svojoj građi i načinu proizvodnje razlikuju od ostalih do sada opisanih vrsta fleksibilnih cijevi. Umjesto unutarnjeg sloja, ojačanja i vanjskog sloja imaju uprešane metalne limove ili međusobno "petljane" metalne trake, odnosno mogu biti proizvedene od inox lima poput korugiranog teflona i opletene sa inox mrežom.

 • Više informacija...

Priključci na niskotlačne čelične pocinčane cijevi se obično uvrću, a na visokotlačne inox cijevi se vare. Ovisno o vrsti medija razlikujemo niskotlačne gumene cijevi za slijedeće medije: topli zrak, prehranu, naftu i derivate, kemikalije.

Visokotlačne teflonske
opletene cijevi

teflonske cijevi

PTFE IP glatke teflonske cijevi sa jednim čeličnim opletom za povišeni tlak para, prehrambenih tekućina, hidrauličnog ulja, kemikalija.
PTFE I2T - glatke teflonske cijevi sa dva čelična opleta zavisoki tlak para, prehrambenih tekućina, hidrauličnog ulja, kemikalija.

 • Više informacija...

PTFE ICvalovite teflonske cijevi sa jednim čeličnim opletom služi za povišeni tlak para, prehrambenih tekućina, hidrauličnog ulja, kemikalija koriste se kada se traži velika savitljivost cijevi.

Visokotlačne termoplastične cijevi

termoplastične cijevi

Ove cijevi danas sve više zamjenjuju visokotlačne gumene cijevi i to zbog slijedećih prednosti:

 • tanje debljine stjenki
 • manje su specifične težine korištenih osnovnih materijala, a time su i ukupne težine bitno manje...
 • manja hrapavost materijala cijevi omogućava s jedne strane veće protoke imanje gubitke tlaka kod istih promjera cijevi, a s druge strane njihovo lakše čišćenje
 • starenje cijevi je manje problematično
 • univerzalnija primjena (ista se vrsta cijevi može koristiti i za nekoliko namjena: npr. mineralna ulja, boje, lakovi, kemikalije)
 • Više informacija...

Ovisno o vrsti medija razlikujemo visokotlačne termoplastične cijevi za slijedeće medije: plinovi (freon) - za rashladne uređaje; voda - za probijanje kanalizacije; kemikalije, boje, hidraulika.

Visokotlačne termoplastične cijevi za plinove

FR5 - termoplastične cijevi ojačane poliesterskom mrežom zatlak freona R22 i R134a - koriste se za rashladne uređaje (nisu pogodne za toplinske pumpe).

Visokotlačne termoplastične cijevi za vodu

JC7 - termoplastične cijevi ojačane sa 2 sloja poliesterske mreže za tlak vode (200 bara) - koriste se probijanje začepljenja u kanalizacionim cijevima.

Visokotlačne termoplastične cijevi za kemikalije,boje, hidrauliku

VE7 - termoplastične cijevi ojačane sa 2 sloja poliesterske mreže prema standardu SAE 100R7 za tlak hidrauličnog ulja, boja, lakova, razrijeđenih kemikalija
MT1 - termoplastične cijevi ojačane čeličnom mrežom za tlak hidrauličnog ulja, boja, lakova, razrijeđenih kemikalija.
MT2 - termoplastične cijevi ojačane sa 2 sloja čelične mreže za tlak hidrauličnog ulja, boja, lakova, razrijeđenih kemikalija.
MTK - termoplastične cijevi ojačane sa slojem čelične i kevlarske mreže za tlak hidrauličnog ulja, boja, lakova, razrijeđenih kemikalija.

Visokotlačne gumene cijevi

visokotlačna gumena cijev

Gumene su cijevi nezamjenjive kada se od njih traži slijedeće:

 • kod hidraulike (zadržavanje velikih hidrauličnih udara,visoke tlakove kod većih promjera, otpornost na habanje vanjskog sloja cijevi)
 • kod miniwasha (pranje sa vrelom vodom pod tlakom -termoplastične cijevi ne izdrže temperaturu vrele vode)
 • kod probijanja kanalizacije (veliku savitljivost cijevi).
 • Više informacija...

Ovisno o vrsti medija razlikujemo visokotlačne gumene cijevi za slijedeće medije:

 • plinovi (freon) - za klimatizaciju motornih vozila;
 • voda - za probijanje kanalizacije;
 • topla voda - za miniwash uređaje;
 • hidrauliku.

visokotlačne gumene cijevi za plinove

BARRIER - gumene (CR) cijevi s pregradnim slojem od poliamida PA66 ojačane sa 2 sloja tekstilne mreže za tlak freona 134a, R12 i R22 - koriste se za klima uređaje automobila.
GLACIER - gumene (IIR) cijevi ojačane sa 2 sloja tekstilne mreže prema standardu SAE 2064A za tlak freona 134a i PAG ulja - koriste se za klima uređaje automobila, autobusa, poljoprivrednih vozila i rashladne sustave hladnjača.
GREEN - gumene (NBR) cijevi ojačane sa čeličnom mrežom prema standardu SAE J51B za tlak freona R12 i mineralnih ulja - koriste se za klima uređaje automobila, autobusa, poljoprivrednih vozila i rashladne sustave hladnjača.
NEWCLIMA - gumene (IIR) cijevi ojačane sa čeličnom mrežom prema standardu SAE J51B za tlak freona R134a i R404a - koriste se za klima uređaje automobila, autobusa, poljoprivrednih vozila i rashladne sustave hladnjača.
FRIGOSTAR - gumene cijevi s pregradnim slojem od poliamida PA66 ojačane sa 2 sloja tekstilne mreže prema standardu SAE J2064D za tlak freona 134a i R404A, te PAG/POE ulja - koriste se za klima uređaje automobila, autobusa, poljoprivrednih vozila i rashladne sustave hladnjača.

visokotlačne gumene cijevi za vodu

SEWER TEXTIL - gumene (SBR) cijevi ojačane sa 2 sloja kevlarske mreže za tlak vode - koriste se za probijanje začepljenja u kanalizacijskim cijevima.
SEWER STEEL - gumene (SBR) cijevi ojačane sa po jednim slojem kevlarske i jednim slojem čelične mreže za tlak vode - koriste se za probijanje začepljenja u kanalizacijskim cijevima. Ove se cijevi isporučuju isključivo u dužinama od po 80 ili 120 m.

visokotlačne gumene cijevi za toplu vodu

SUPERJET - gumene cijevi ojačane sa slojem čelične mreže za tlak tople vode - koriste se za pranje pod tlakom motornih vozila (miniwash).
SUPERJET PLUS - gumene cijevi ojačane sa 2 sloja čelične mreže za tlak tople vode - koriste se za pranje pod tlakom motornih vozila (miniwash).

visokotlačne gumene cijevi za hidraulično ulje

R6 - gumene cijevi ojačane slojem tekstilne mreže prema standardu SAE 100R6 za tlak (30 bara) hidrauličnog ulja - proizvode se do unutarnjeg promjera 25 mm.
3TE - gumene cijevi ojačane sa 2 sloja tekstilne mreže prema standarduDIN EN 854 3TE za tlak hidrauličnog ulja - proizvode se do unutarnjeg promjera 50 mm.
R5 - gumene cijevi sa vulkaniziranim tekstilnim opletom ojačane slojem tekstilne i čelične mreže prema standardu SAE 100R5 za tlak hidrauličnog ulja - proizvode se i u nestandardnim unutarnjim promjerima (22, 28, 35 i 46 mm).
1SN - gumene cijevi ojačane slojem čelične mreže prema standardu DIN EN 853 1SN za tlak hidrauličnog ulja.
2SN - gumene cijevi ojačane sa 2 sloja čelične mreže prema standardu DIN EN 853 2SN za tlak hidrauličnog ulja.
4SP - gumene cijevi ojačane sa 4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža prema standardu DIN EN 856 4SP za vrlo visoke statičke tlakove hidrauličnog ulja.
4SH - gumene cijevi ojačane sa 4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža prema standardu DIN EN 856 4SH za vrlo visoke dinamičke tlakove hidrauličnog ulja.
XTRAFLEX/5000 - gumene cijevi ojačane sa 4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža za vrlo visoke dinamičke tlakove hidrauličnog ulja - zbog veće savitljivosti (odnosno veće mogućnosti prigušenja hidrauličnih udara) koriste se naročito građevinske strojeve sa čekićem).
R15 - gumene cijevi ojačane sa 4 (ili 6) slojeva spiralno postavljenih čeličnih mreža za vrlo visoke dinamičke tlakove (420 bara) hidrauličnog ulja.